אימון אנשים עם מוגבלויות ושילוב בקהילה

קבוצת ריצה והליכה של אתגרים בחיפה שהוקמה ב-2012 על ידי אראל זינגמן ואותה הוא מאמן עד היום היא הגדולה והותיקה בארץ. 

בשנת 2016 אימן את קבוצת "רצים עם הלב", ילדים ממעון "הלב הקדוש" ומתנדבים שהובילו אותם על גבי גילגולונים למירוץ "רצים עם הלב" שהופק בשיתוף רשות הספורט של חיפה.

בשנת 2017 אימן את פרוייקט הריצה הקהילתית המשלבת של בית הספר רעות בקריית אליעזר,  "בריאות ברעות". באותה שנה ייעץ  לרשות הספורט לשילובם של ילדי החינוך המיוחד במירוץ חיפה.

העשייה והניסיון האלה תורמים לאימונם של אנשים עם מוגבליות אל יעדיהם בצורה מיטבית.